Jums būs bērns: Kādi pabalsti Jums pienākas 2020. gadā

Jums būs bērns: Kādi pabalsti Jums pienākas 2020. gadā

Bērna dzimšana ir liels prieks vecākiem un daudz patīkamu rūpju un klapatu. Gribas pēc iespējas vairāk laika veltīt savam mazulim, nevis skraidīt pa neskaitāmām iestādēm, lai noformētu nepieciešamos dokumentus un pabalstus.

Atsevišķi apskatīsim katrus no pabalstiem, kas pienākas jaunajiem vecākiem.

Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) 2020.gadā.
Bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreiz izmaksājams pabalsts 421,17 eiro apmērā. Piešķir no bērna 8.dzīvības dienas. Jāpieprasa 6 mēnešu laikā.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumuVienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālāLatvija.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • klātienē – jebkurā VSAA nodaļā ; Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums; Rīgas Dzemdību namā; Rīgas dzimtsarakstu nodaļās;
 • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
 • elektroniski –nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv.
Bērna kopšanas pabalsts
 • Līdz bērna 1,5 gada vecumam 171 eiro mēnesī
 • No bērna 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69 eiro mēnesī
Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Ģimenes valsts pabalsts

No bērna viena gada vecuma līdz 15 gadiem.

 • par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī,
 • par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks),
 • par trešo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu),
 • par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).
Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

No 15 gadiem līdz 20 gadu sasniegšanai.

Ir tiesības saņemt, ja bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (neatkarīgi no stipendijas saņemšanas fakta) un nav stājies laulībā.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu (no 01.03.2018.)

Par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu, par kuriem ir piešķirts un tiek izmaksāts ģimenes valsts pabalsts:

 • par diviem bērniem 10 eiro mēnesī,
 • par trim bērniem 66 eiro mēnesī,
 • par katru nākamo bērnu + 50 eiro mēnesī.

Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas), tiek pārrēķināts arī piemaksas apmērs vai pārtraukta tās izmaksa.

Pašvaldības pabalsts

Pašvaldība izmaksā vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

Pabalsti par bērnu sociāli apdrošinātai personai (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) 2019.gadā.
Bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreiz izmaksājams pabalsts 421,17 eiro apmērā. Piešķir no bērna 8.dzīvības dienas. Jāpieprasa 6 mēnešu laikā.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • klātienē – jebkurā VSAA nodaļā ; Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums; Rīgas Dzemdību namā; Rīgas dzimtsarakstu nodaļās;
 • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
 • elektroniski –nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv.
Maternitātes pabalsts

80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Pabalsta pieprasīšana

Informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām B Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) elektroniski saņem no E-veselības sistēmas, tādēļ pieprasot pabalstu

 • jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Lai saņemtu pabalstu, iesniegums ir obligāts, jo VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Tā kā maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā divās daļās, pirms un pēc dzemdībām, iesniegums ir jāiesniedz, pieprasot katru pabalsta daļu.
Vecāku pabalsts

Pēc pieprasītāja veiktās izvēles: Līdz bērna 1 gada vecumam - 60% apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai līdz bērna 1,5 gada vecumam – 43,75 % apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Bērna kopšanas pabalsts

Līdz bērna 1,5 gada vecumam 171 eiro mēnesī. Vienlaikus saņem vecāku pabalstu + bērna kopšanas pabalstu. Abus pabalstus var saņemt arī strādājot.

No bērna 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69 eiro mēnesī.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Ģimenes valsts pabalsts

No bērna viena gada vecuma līdz 15 gadiem.

 • par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī,
 • par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks),
 • par trešo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu),
 • par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).
Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

No 15 gadiem līdz 20 gadu sasniegšanai.

Ir tiesības saņemt, ja bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (neatkarīgi no stipendijas saņemšanas fakta) un nav stājies laulībā.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu (no 01.03.2018.)

Par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu, par kuriem ir piešķirts un tiek izmaksāts ģimenes valsts pabalsts:

 • par diviem bērniem 10 eiro mēnesī,
 • par trim bērniem 66 eiro mēnesī,
 • par katru nākamo bērnu + 50 eiro mēnesī.

Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas), tiek pārrēķināts arī piemaksas apmērs vai pārtraukta tās izmaksa.

Pašvaldības pabalsts

Pašvaldība izmaksā vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

Neskaidrību gadījumā dodies uz VSAA mājas lapu.

Vēlies saņemt paziņojumus par noderīgo un interesanto?


Raksti par tēmām

Veselība

Veselība

Lasīt vairāk
Uzturs un diētas

Uzturs un diētas

Lasīt vairāk
Receptes

Receptes

Lasīt vairāk
Skaistumkopšana

Skaistumkopšana

Lasīt vairāk
Ģimene un attiecības

Ģimene un attiecības

Lasīt vairāk
Interesanti

Interesanti

Lasīt vairāk
Grūtniecība

Grūtniecība

Lasīt vairāk