Zīdaiņu un bērnu miega īpatnības

Zīdaiņu un bērnu miega īpatnības

Bērni guļ savādāk nekā pieaugušie. Jaundzimušie neguļ visu nakti no vietas, viņi jauc dienu ar nakti, bieži mostas. Kāpēc?

REM jeb seklais miegs zīdaiņiem vairāk ir nepieciešams nekā pieaugušajiem. Kas ir REM miegs?

Pieaugušajiem REM miegs ir 20-25% no kopējā miega, atlikušie 75-80% aizņem mierīgais, dziļais miegs jeb NREM miegs. Pieaugušie dziļajā miegā guļ 2 reizes vairāk nekā zīdaiņi.
Pavērosim, kādas ir miega fāžu proporcijas zīdainim līdz 3 mēnešiem:
Apmēram, 45-50% laika aizņem REM miegs,
10 – 15 % - pārejas miegs;
35 – 45% NREM miegs.

Ap 2-3 gadiem šis lielais REM miega procents pakāpeniski samazinās līdz pieaugušā līmenim. Vērojot savu zīdaini, jūs varat redzēt, kad viņš atrodas tā sauktajā seklajā miedziņā jeb REM miegā. Viņa acis mēdz būt viegli pavērtas, ir acābolu kustības zem plakstiņiem un neregulāra elpa. Viņš var miegā smaidīt, viegli sarauties, grimasēt. Miegā viņš var spontāni kustēties, ieņemt relaksētu ķermeņa pozu. Ir vērojams viegls nemiers un ir viegli pamodināms.

Lielāko daļu laika bērni pavada pārejot no REM miega uz NREM miegu. Pirmajos dzīvības mēnešos jaundzimušajam REM miegs ne tikai sastāda lielu daļu no visa miega, bet arī NREM miega fāzes ir nepietiekoši labi attīstītas. Līdz ar to liela daļa jaundzimušā miega izskatās kā pārejas miegs vai nenosakāma miega fāze. Apmēram, 3 mēnešos dziļais miegs jeb trešā un ceturtā NREM miega fāzes var sākt iezīmēties skaidrāk.

Bērniem miega cikli ir īsāki kā pieaugušajiem

Miega cikls – pilns laiks, kurā tiek piedzīvots gan REM miegs, gan NREM miegs. Pieaugušajiem miega cikls vidēji ir 90 min, tātad naktī REM miegu vidēji piedzīvo 4 reizes. Zīdaiņiem miega cikli ir īsāki, REM miegs tiek piedzīvots biežāk, t.i. ik pa 50-60 min, kas arī izskaidro mošanos ik pa stundai. Līdz ar to REM miega periodus viņš piedzīvo 2 reizes biežāk kā pieaugušais un pāreja no NREM miega uz REM miegu ir diezgan jūtīgs periods, kurā viegli pamosties.

Arī aizmieg bērni savādāk nekā pieaugušie

Pieaugušie diezgan viegli ieiet NREM miegā, nepiedzīvojot REM miegu. Pieaugušiem „atslēgties” ir daudz vieglāk. Bērni sākumā ieiet REM miegā, kas ilgst apmēram 20 min, tad lēnām pāriet NREM miegā. Ja REM miega laikā vai pārejas laikā kāds stimulē pamošanos (piemēram, gaisma, troksnis), bērns viegli pamodīsies, jo vēl nav sasniedzis dziļo miega fāzi – NREM miegu. Tas izskaidro, kāpēc bērnus grūti nomierināt un kāpēc liekot gulēt, vecākiem nākas ilgi būt blakus midzinot un radot drošības sajūtu, līdz viņš pilnībā aizmieg. Augot lielākam, bērns iemācās patstāvīgi pāriet no snaudas dziļajā miega fāzē, samazinot seklā miega laiku. Ar laiku bērni iemācās nomierināties ātrāk un ātrāk arī aizmigt. Vecumposms, kad tas notiek, katram ir ļoti individuāls. Pētījumi rāda, ka daži to var jau 3 mēnešos, daži 6 mēnešos, daži tikai pēc gada un vēlāk. Fakts, ka zīdaiņi sākumā piedzīvo REM miega fāzi, vecākiem dod zināšanas un sapratni, kā aprūpēt savu bērnu iemiegot un naktī, jo no vecākiem tas prasa laiku, mieru un pacietību. Zīdaiņus un bērnus mēs nevis vienkārši liekam gulēt, bet patiešām iemidzinām, esot blakus. Tā kā zīdaiņi ir viegli pamodināmi REM miega laikā, tad visa šī perioda garumā mēs esam blakus un midzinām ar saviem gulētiešanas rituāliem, līdz viņš iemieg dziļajā miedziņā. Analoģiski, ja bērns pamostas kādā no REM miega periodiem, tad vecāks viņu atkal iemidzina līdz viņš pāriet dziļajā miega periodā.

Zīdaiņiem nav priekšstata par dienu un nakti

Pieaugušajiem snauda vairāk asociējas ar dienu, bet miegs - ar nakti. Tas jau ir iestrādājies. Zīdaiņiem šis ieradums - dienā pasnaust, naktī pārsvarā gulēt sāk veidoties tikai pēc 3 mēnešu vecuma. Vecāki, kas rūpējas par zīdaini, organizē savu dzīvi tā, lai var pielāgojoties bērna miega ritmam. Piemēram, kad zīdainis dienā guļ, guļ arī māte, atpūšas. Nakts aprūpe agrāk vai vēlāk izsīcina mātes spēkus, tāpēc rūpes par savu miegu un atpūtu ir ļoti būtiskas.

Kādā veidā „parasts” bērns attīsta sevī spēju normāli gulēt un kļūt mierīgākam?

„Kļūst mierīgāks” nozīmē - viegli aizmieg un saldi guļ visas nakts garumā. Vecums, kad bērni kļūst mierīgāki un ir spējīgi izgulēt visu nakti ir individuāls. Pētījumos šis mierīgais bērns, kurš izguļ visu nakti saldā miegā, ir vidēji no pusnakts līdz pieciem rītā, t.i. 5 stundas. Tātad sagaidīt, ka bērns gulēs no 8 vakarā līdz 8 rītā ir absolūti nereāli un vecumposmam neatbilstoši. Ja jūsu bērns reti naktī pamostas, tad tas drīzāk ir retums, nevis norma.
Pirmajos mēnešos lielākā daļa bērni guļ 14 – 18h diennaktī, nesaprotot dienu un nakti. Miegs pielāgojas ēšanas ritmam: biežā ēšana, bieža gulēšana starplaikos. Lielākoties jaundzimušie reti guļ no ēšanas līdz ēšanai, apmēram 3-4 h.
Ap četriem mēnešiem kopējais miega daudzums samazinās, bet miega periodi kļūst skaidrāk izteikti. Bērni mostas ne tik bieži, viņu miega cikli kļūst garāki.
Zīdainis sāk labāk gulēt tad, kad smadzenes kļūst nobriedušākas, jo spēj aizkavēt uzbudinošos stimulus. Četros mēnešos zīdaiņiem izveidojas ieradums dienā nedaudz pasnaust, naktī gulēt. Ne vienmēr garākais miega periods tiek piedzīvots naktī, bet ap 3-4 mēnešiem lielākā daļa bērnu iepriecina savus vecākus ar garākiem miega periodiem. Visbiežāk diennaktī ir vērojami 2 gari miega periodi – dienā 3-4h stundas (sakrīt ar pastaigu svaigā gaisā) un naktī 3-4-5h (laikā 24:00-5:00).
Pētījumi pierāda, ka 3 mēnešu vecumā 70% zīdaiņi pamazām sāk gulēt mierīgāk (t.i. no pusnakts līdz pieciem rītā), un vēl 13% to spēj no 6 mēnešu vecuma (Moore 1957). Tomēr 10% zīdaiņu miegs nenoregulējas pat līdz gada vecumam. Pat tie bērni, kas uz pusgadu kļuva labāki gulētāji, periodiski naktī modās.
Bērnam pieaugot, arī miegs kļuva saldāks. Kopējais miega stundu skaits samazinās, seklais - REM miegs samazinās, dziļais NREM miegs palielinās un miega ciklu garums pagarinās. Tas nozīmē, ka periodi, kad bērns ir vieglāk pamodināms t.i. seklajā miedziņā, ir retāki. Dažiem bērniem miega struktūras traucējumi pieaug, paliekot vecākiem: jo vecāks bērns, jo vairāk pamošanās iemeslu – attīstības krīzes (mācās rāpot, staigāt,…), zobu augšana, saaukstēšanās, sāpes austiņā (otīts), šķiršanās trauksme….
Kaut arī bērnam apmēram uz gada vecumu miega struktūras kļūst daudz stabilākas, no 1 līdz 3 gadiem miega problēmu cēlonis visdrīzāk ir emocionāls.
Vieni – viegli aizmieg un labi guļ,
citi - grūti aizmieg un guļ labi, un
trešie - viegli aizmieg, bet guļ nemierīgi.
Daži - nemierīgie bērni nekādi nevar aizmigt un guļ nemierīgi.
Bailes, trauksme par šķiršanos, trauksmaini sapņi un murgi – galvenie pamošanās stimuli bērniem no viena līdz trīs gadu vecumam.

Tas nodrošina izdzīvošanu

Uz mirkli iedomājies, ka zīdainis aizmidzis ciešā miegā, tāpat kā pieaugušais un māk pāriet no vienas fāzes otrā patstāvīgi. Skan lieliski! Iespējams, izdevīgi vecākiem, bet ne zīdainim. Iedomājies, bērnam ir auksti, būtu vajadzīgs siltums, bet viņš nespēj pamosties, lai dotu jums ziņu. Viņam gribas ēst, bet viņš nespēj pamosties, jo ir dziļajā miega fāzē, ēdienreize tiek izlaista. Iedomājies, viņam deguntiņš ir pilns ar puņķiem, ir grūti elpot, viņš nepamodās, lai pasauktu palīgā. Zīdaiņu vajadzības pirmajos dzīves mēnešos naktī ir diezgan daudz, bet spēja pasaukt palīgos pieaugušo, diezgan ierobežota. Pediatrs un ārsts Viljams Sīrss ir pārliecināts, ka tieši šāda zīdaiņu miega struktūra nodrošina zīdainim viņa vajadzību apmierināšanu un izdzīvošanu.
Kāpēc, es to rakstu? Man kā mammai, naktī tik bieži mostoties, īpaši tajās naktīs, kad jau nezinu skaitu, esmu dusmīga un nīgra, šīs zināšanas par zīdaiņa miega struktūru būtu palīdzējušas.
Galvenais secinājums: seklais zīdaiņu miegs nodrošina izdzīvošanu un svarīgs smadzeņu attīstībai.

P.S. Mēģiniet iejusties bērna vietā, viņam katra aizmigšana ir šķiršanās. Tāpēc liela nozīme ir vecāku nakts aprūpes stilam un miega rituāliem jau pirmā gada laikā.
P.S.S. Reiz man viens radu bērns (8 gadi) atzinās, ka visnepatīkamākā dienas daļa esot – iet gulēt.

Avots

Vēlies saņemt paziņojumus par noderīgo un interesanto?


Raksti par tēmām

Veselība

Veselība

Lasīt vairāk
Uzturs un diētas

Uzturs un diētas

Lasīt vairāk
Receptes

Receptes

Lasīt vairāk
Skaistumkopšana

Skaistumkopšana

Lasīt vairāk
Ģimene un attiecības

Ģimene un attiecības

Lasīt vairāk
Interesanti

Interesanti

Lasīt vairāk
Grūtniecība

Grūtniecība

Lasīt vairāk